VEDLIKEHOLD AV UTVENDIG TREVERK:

Utvendig treverk er beiset med Trebitt oljebeis og vedlikeholdes med oljebeis, enten klar beis eller tilsatt farge. De opprinnelige fargene er godkjent av bygningssjefen og andre fargenyanser må godkjennes.

Følgende farge som er vist i tabellen nedenfor er brukt ved første gangs beising: 
Det er anbefalt å bruke Trebitt Oljebeis. Følg lenken for å se fargevalg

Følg denne lenken for å finne en oversikt over de ulike typene av oljebeis:

Trebitt Oljebeis

609:Brun
612:Antikk
619:Rauland
620:Vossabrunt
623:Burmateak
675: Seterbrunt

 

Hus

Farge på huskropp/ panel

på boder og skjermvegger

 

Stolper/ balkongbrystinger/ vindskier/ div.

Panelfelt/ bjelkeutstikk-stolper

3,5,13-14,21-22,27-32,

35,39,41,46

 

623

675

20,33,34,42

675

619

1,2,4,6-9,17-19,36,

38,43,47

 

609

619

10,16,23,26,48,49

619

675

11-12,15

620

619