Detaljerte planer for uteområdene

I 2009 leide Husierlaget inn en landskapsarkitekt for å forbedrede en plan for hvordan uteområdene skulle være.   Denne vil nå danne utgangspunkt for styrets videre arbeid.  Les mer for å se de detaljerte planene som ble utarbeidet.

 

 

Feste Vegetasjon

Feste Renovasjon

Feste Powerpointpresentasjon av planen

Feste Lysstruktur

Feste Innganger

Feste Lekeplasser

Feste Illustrasjonsplan

Feste Fellesareal

Feste Bevegelse

Feste Kostnadsoverslag

Feste Arbeidsbeskrivelse

Feste Utenomhusgruppa