Dagsorden

Ekromskogen Huseierlag

 

Dato: 18 mai 2021, kl 1900  sted: Ekromskogen 34B

Til: Kirsti Jacobsen, Knut Bjarne Rørvik, Torbjørn Sagheim, Jonas Henrik Bondesson(deltok på nett), Ellen Harris Utne, Trude Hella Eide

 
 
 

 

Agenda

 

Sake til behandling:
3/21 Dugnad, oppsummering og evaluering

12/21 Advokat i forhold til vei og kloakk

13/21 Advokat/kommunen bom

14/21 Zik-Zak

 15/21 Revisjon ordensregler

 

Sakker til oppfølging

          Fartshindrende tiltak Ekromskogen (blomsterkasser)

10/21 El-bil ladere status fremdrift

         Store lekeplass oppfølging av prosjektet, samt grusbanen

         Garasjevask

         Gang og sykkelvei, kvittering

 

Jonas, jeg lader telefonen :)


 

saksnr

 

Tidsfrist

anvarlig

3/21

Dugnad oppsummering og evaluering


Vedtak: Trude tar et møte med Velferdskomiteen for å planlegge dugnader og for å se på endringer i instruks fra 2014

 

Trude

12/21

Vei og kloakk

Ikke skjedd noe i saken, videre oppfølging av advokat

 

Knut Bjarne

13/21

Advokat  kommunen sin bom

Blir fulgt opp videre med samme advokat

 

Knut Bjarne

14/21

Zik Zak, gangvei mellom 4 og 5


Vedtak:Vi kontakter flere for å få innspill, Barlund, Feste, Brandsegg, Rambøl

 

Torbjørn

15/21

Ordensregler revisjon


Vedtak. Det settes ned en gruppe til å arbeide med dette. Forslag er Jostein Gravdal, Kathinka Gulbrandsen og Trude 

 

Trude

 

Saker til oppfølgnig:

Flytting av blomsterkasse, Torbjørn tar ansvar

Velferdskomiteen planter, Trude tar ansvar

Fartsdumper flyttbare, Knut Bjarne tar ansvar for innkjøp og utsetting.

Store lekeplass, må få start på prosjektet

   

10/21

Oppfølging

Her ventes svar fra el bil foreningen, kan få inn tilbud før ferien. Er sannsynlig at det er på plass innen 4 månder.

D som invisterer i lader nå må påberegne å bytte til felles løsning.

   
 

Garasjevask: Ingen som jobber i Brannvesenet bor i Ekromskogen, derfor må vi finne en y aktør å inngå avtale med.

 

Torbjørn

 

Utendørsplan: Trobjørn prøver å oppspore den opprinnelige planen.

   
 

Teams møte om lettstyrt 25/5 kl 2000

   
 

 

Referent: Ellen Harris Utne 20B

 

Neste møte 10 juni kl 1900 hos Ellen i 20B