Referat fra styremøte 13.4.21
Tilstede: Anne-Lise, Knut Bjarne, Jonas, Amund, Kirsti, Kirsten (ref.)
 
Sak 22/21 Årsmøte 2021
 
Styret velger å avholde fysisk årsmøte.
 
Kirsten sender ut følgende info til alle beboere:
 
Årsmøte 2021
 
Nye retningslinjer for smittevern tillater `maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i
publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser`.
 
Styret velger derfor å avholde fysisk årsmøte i Nordre Ål Kirke tirsdag 20.4.21 klokka 18.
 
Styret ber om at alle beboere følger følgende smittevernregler:
  • Bruk av munnbind ved ankomst og avgang
  • Beregn god tid pga krav om registrering ved ankomst
  • Alle må være friske
  • Benytt tilviste plasser
Kirsten hører med valgkomiteen om de kan presentere valgkomiteens innstilling.
 
Kirsti henter nøkler til Nordre Ål kirke.
 
Sak 23/21 Bom nedre ned av området
 
Avtalt møte med advokat og to representerer fra styret onsdag 14.4.21. Amund gir svar til aktuelle
beboere etter møte med kommunen.
 
Dette blir gitt informasjon om denne saken på årsmøtet 2021.
 
Sak 24/21 Beplantning rundt postkasse
 
Styret godkjenner søknad fra beboer om beplantning rundt postkassestativ. Viktig at dette blir
vedlikeholdt og at plantene lett klan fjernes dersom beboer flytter.