Referat fra styremøte Dato: Tirsdag 16.3.21 Tilstede: Kirsti, Knut Bjarne, Anne Lise, Jonas, Kirsten (ref.)

Sak 18/21 Vannlekkasje
• Garasje
Styret følger opp saken til den er avsluttet

• Mellom hus 13 og 14
Styret er i fortløpende dialog med beboere
Fordeling av utgifter i forbindelse med slike lekkasjer blir fremmet som sak til årsmøte. Knut Bjarne skriver utkast til ordlyd
Vedtak: Huseierlaget dekker halvparten av utgifter til lekkasjesøk

Sak 19/21 Kommunikasjon
Styret kommentere ikke innlegg postet på FB
Styret ønsker ikke at svar til beboere postes på FB
Når styret behandler sensitive saker blir disse referert i generelle former

Sak 20/21 Vanndam øvre felt
Det oppstår store vanndammer foran flere inngangspartier i øvre felt. Er dette problemer også andre steder i området?
Styret sender ut en forespørsel om dette, bestiller Jeistad for en befaring

Sak 21/21 Årsmøte
Gjennomgang av årsmøtepapirer
Kirsten kontakter Kjell Ivar vedr. ordstyrer

Neste styremøter:
Mandag 22.3 klokka 20 hos Anne Lise
Tirsdag 13.4 klokka 20