Referat styremøte Ekromskogen Huseierlag
Dato: Torsdag 18.2.21
Tilstede: Kirsti Jacobsen, Anne-Lise Bråten, Amund Waalen, Knut Bjarne Rørvik, Jonas Bondesson,
Kirsten Kallelid (ref)
 
Sak 12/21 Gangvei mellom hus 4 og 5
Barlund vil ikke se på saken før snøen er borte.
Knut Bjarne sender en oppfordring til alle huseiere om å finne en god løsning på utfordringene.
 
Sak 13/21 Store lekeplass
Knut Bjarne sender en oppfordring til alle huseiere om å stille i en arbeidsgruppe eller finne
kandidater til en slik gruppe. Dersom dårlig respons oppfordres velferdskomiteen til å være med i
arbeidsgruppa.
 
Sak 14/21 Ordensregler
Ordensreglene er ikke blitt revidert siden 2010. Kirsten spør beboer om å ta på seg dette oppdraget,
evt. mot en kompensasjon. Reviderte ordensregler godkjennes på årsmøte 2021.
 
Sak 15/21 Brannsikkerhet i garasjene
Brannsikkerheten er god nok. Det er besluttet å installere lading for el-biler. Jonas innhenter anbud
og oversikt over ulike løsninger. Presenteres på årsmøte 2021.
 
Sak 16/21 Forretningsfører
På årsmøte 2020 ble det drøftet hvordan lette rekrutering av nye styremedlemmer. Lettstyrt.no er et
system for å dokumentere og systematiserer referat og vedtak, noe som kan gjøre styrearbeidet mer
oversiktlig og mindre tidkrevende.
Vedtak: Innføres etter årsmøte 2021
 
Sak 17/21 Div
  • Kommunal gangvei.
  • Kommunal overtagelse av vann og kloakk
Amund har vært i møte med advokat, berammet nytt møte om ikke så lenge. Knut Bjarne blir med på
dette møte.  Henvendelse fra beboer som etterlyser info rundt framdrift av saken. Kirsti gir svar.
 
Saken følges opp på neste styremøte. Blir evt. en info-sak under årsmøte.
 
Blomsterkasser
Ny faktura sendt vedrørende ødelagte blomsterkasser
Til våren settes blomsterkassene ut som en veisperring ned mot store lekeplass
 
Fartsdumper
Amund tar ansvar for innkjøp og oppsett av fartsdumper
 
Fotballbanen
Sak til årsmøte:
Ønsker Ekromskogen huseierlag å bruke penger på en oppgradering av store lekeplass?
Ønsker Ekromskogen huseierlag å bruke penger på fremtidig vedlikehold av store lekeplass?
 
Utsatte saker fra årsmøte 2020
Knut Bjarne kontakter Bennte vedrørende utsatte saker fra årsmøte 2020
Knut Bjarne vurderer om han fremmer egne saker til årsmøte 2021
 
Lekkasje garasje
Styret følger opp saken til skaden er utbedret
 
Neste styremøte: Torsdag 18.3 klokka 19 hos Anne-Lise