Referat fra styremøte Ekromskogen Huseierlag
 
Dato: tirsdag 1.12.20
 
Tilstede: Knut Bjarne, Kirsti, Jonas, Amund, Anne-Lise, Kirsten ( ref.)
 
1. Lekkasje i garasje 49
Beboer må kontakte eget forsikringselskap. Saken må være utbedret innen 19.12.
Dersom dette ikke skjer må styret overta videre saksgang.
Jonas kontakter aktuelle beboer, holder styret v/Kirsti og Knut Bjarne løpende orientert.
 
2. Avtale om kontroll garasjeporter
Siste kontroll var i 2018. Jonas har bestilt kontroll på alle 6 garasjene, dette blir utført i løpet av uka.
Ekromskogen Huseierlag har en serviceavtale som fortsatt er gjeldene.
 
3. Bom i kommunalt gangfelt
Kirsti og Amund har vært i møte med kommunen ang. bommen på gang og sykkelvei nederst i feltet.
Styret ønsker å engasjere en advokat som kan se på våre rettigheter i denne saken.
Knut Bjarne og Amund kontakter advokat, følger opp saken videre.
 
4. Bom inn til Ekromskogen
Bommen i øvre Ekromskogen lukket seg for raskt. Saken ble utbedret i vår med det resultat at
bommen ble alt for treg. Dette er en reklamasjonssak som ble korrigert sist fredag, nå er bommen
igjen for treg.
Anne Lise følger opp saken.
 
5. Vedlikehold og service på klippeutstyr
Det er ikke anledning for beboere å låne huseierlagets klippeutstyr.
Styret ønske å opprette en ansvarlig for alt klippeutstyr. Anne Lise kontakter to aktuelle beboere om
dette.
Ønskelig at de samme guttene også deler på klippingen i 2021.
 
6. Drop-box – internkontroll
Knut Bjarne undersøker pris for denne type tjeneste. Dette uavhengig av opprettelse av ekstern
regnskapsfører.
 
Neste styremøte: torsdag 14. januar kl. 19 hos Kirsti