Referat fra styremøte i Ekromskogen huseierlag
Torsdag 1.10.20
Tilstede:
Knut Bjarne Rørvik, Amund Waalen, Anne-Lise Bråten, Jonas Bondesson, Kirsti Jacobsen, Kirsten
Kallelid(ref)
 
1. Faktura rundt vannlekkasje
Kirsti og Amund tar en befaring med entreprenør for en gjennomgang av skadeomfang før fakturaen
betales. Det legges inn følgende presisering på Ekromskogens hjemmeside ang. ansvarsavklaring
rundt lekkasjer:
 
Styret kontaktes umiddelbart etter at skaden oppdages. Styret skal deretter godkjenne alle
nødvendige tiltak for å utbedre skaden.
 
2. Ekstraordinært årsmøte
Gjennomgang av sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 20.10.20
Årsmøtepapirer må ut senest 6.10.20. Innkalling og fullmakt legges i alle postkasser. Sakspapirer
sendes pr. e-post
 
Gjennomgang av årsmøte med ordstyrer onsdag 14.10 klokka 19 hos Kirsten