Referat fra styremøte i Ekromskogen huseierlag
Mandag 22.6.20
Tilstede:
Knut Bjarne Rørvik, Amund Waalen, Anne-Lise Bråten, Jonas Bondesson, Kirsti Jacobsen (på mobil), Kirsten Kallelid( ref)

1.Henvendelser fra beboere

• Vannlekkasje/stoppekran
Dersom beboers forsikringsselskap ikke dekker utgiftene brukes fordelingsnøkkelen vedtatt på årsmøte 2009.

• Rørleggerforhold
Fordeling 50/50 % mellom huseier og huseierlaget ved evt skader
Forhold rundt utvendige stoppekraner blir fremmet som sak på årsmøtet til høsten

• Lader til el-biler
Jonas og Kirsti følger opp denne saken. Blir fremmet som sak på årsmøtet til høsten

• Private utlegg
Utlegget vil bli refundert. Alle private utlegg må godkjennes i forkant. Styremedlemmer kan godkjenne beløp inntil kr. 500,-

• Stengt rømningsvei pga arbeid ved en bolig
Jonas og Knut Bjarne tar dette opp med beboer

2. Saksbehandling innad i styret
Styret forholder seg kun til henvendelser via e-post. Forventet svar innen 3 virkedager
Styret kan evt legge ut informasjon på FB, men aldri gi svar eller kommentarer

3. Årsmøte
Kirsti innleder årsmøte med forhold knyttet til styrets rolle og funksjon
Gjennomgang av regler i Ekromskogen
• Alle må kjenne egne tomtegrenser, ikke lov å bygge utenfor egen grunn
• Ekromskogen huseierlag kan kun behandle utbygginger foretatt på huseierlagets område, ikke på kommunal grunn
• Ro etter klokka 23
• Ro på søndager
• Parkering inne i området
Tidspunkt for årsmøte: medio september
Sted: Dersom skolene fremdeles er stengt på kveldstid kan vi låne i Nordre Ål kirke.

4. Evt
Stjeling av pakker fra postkassene. Personvern hindrer oppsetting av kamera
Utendørsplan fra 2007. Arkitekt Fæste er kontaktet, finner ikke dokumentene
Opparbeide bedre system for ulike dokument og styreref, vil forenkle styrearbeid og lette oversikten
Jonas fått oversikt over utført arbeid ved garasjene
Søke DNB stiftelsen om midler til uteområde. Amund følger opp dette
Ønskelig med et fellesmøte med styret og velferdskomiteen før årsmøtet

Neste styremøte tirsdag 11.8 klokka 19 hos Kirsten