Artikkelindeks

REFERAT STYREMØTE I EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

Dato:​19.05.2020
Tid:​Kl 19.00
Sted:​Hos Kirsten

Tilstede: Knut Bjarne Rørvik, Amund S Waalen, Bjørn Lillevold, Kirsten Kallelid, Anne-Lise Bråten og Janne Nystad.

Årsmøte
Styret diskuterte gjennomføring av årsmøtet som ble utsatt pga utbruddet av koronaviruset .
Det er ikke mulig å få gjennomført et ordinært årsmøte da vi ikke får låne lokaler. Styret kom frem til at årsmøtet bør gjennomføres før sommeren i form av et forenklet årsmøte for å fastsette regnskap og budsjett, samt valg av medlemmer til styre og utvalg.
Tidspunktet for årsmøtet er tirsdag 9. juni 2020 kl 18.00 på den store lekeplassen.
Info om dette sendes ut til alle beboerne.

Garasje inngangsparti
To av garasjene er på møtetidspunktet blitt reparert og de to neste vil bli gjennomført fortløpende.

Fartshindrende tiltak
I tillegg til de blomsterkassene som er satt opp i øvre del av feltet vil det bli gjort et forsøk med å legge ut ”fartsdumper” enkelte steder i øvre og nedre del av feltet.

Låsbar bom nedenfor Ekromskogen
Styret vil henvende seg til kommunen for å få avklaring på utlevering av nøkler til bommen for beboerne i nr 1, 2 og 3.

Selvlukkende bommer i øvre og nedre felt
Begge bommene har vært undersøkt og ny sylinder vil bli skiftet ut i den øvre bommen.

Gressklipping
Det legges ut annonse på Ekromskogens Facebook-gruppe i håp om at noen vil ta på seg denne jobben i sommer.

Restavfallscontainer
Flertallet i styret mener at gratis tilgang på restavfallscontainere ikke er en kostnad huseierlaget kan stå ikke for. Hvis alle skal ha samme mulighet til å benytte disse containerne vil det bli en stor kostnad. I 2020 er det meste av vårt avfall mulig å levere gratis for alle. Dette var ikke mulig noen år tilbake i tid.

Janne
Referent