Dato: 28.04.2020
Tid: Kl 19.00
Sted: Hos Kirsten
Tilstede: Knut Bjarne Rørvik, Amund S Waalen, Kirsten Kallelid, Anne-Lise Bråten og Janne
Nystad.
 
Opprydding fotballbane i øvre felt sør:
Styret bestemte at Amund skal innhente pris på helt eller delvis utførelse av grunnarbeidet for å sette i stand banen til bruk for beboerne.
 
Prosjekt store lekeplass:
Det er en viss interesse fra enkelte beboere om å se på arbeid som skal/kan gjøres på lekeplassen. Det er åpent for flere å bli med.
 
Oppfølging av blomsterkasser/fartshindrer:
Det er plassert ut 4 blomsterkasser i øvre felt som et tiltak for å redusere hastigheten på bilkjøringen. Det sendes ut informasjon til alle om dette.
 
Gressklipping fellesområder:
Det er behov for 1-2 personer (fra 15 år) som kan stå for gressklipping på fellesområder i sommer. Det vil bli lagt ut informasjon på Facebook om dette. Styret skal kartlegge hvilke områder som skal klippes.
 
Inngangsparti garasjer:
Etter befaring vil arbeidet starte i vår/sommer for de garasjene som har størst behov.  
 
Veien videre i forhold til årsmøte/nytt styre:
Styret diskuterte hvordan årsmøtet skal gjennomføres med de restriksjoner som er pr d.d. Det vil bli avklart i løpet av kort tid om vi kan klare å gjennomføre et fysisk møte. Styret forsøker å få arrangert årsmøtet i første uken av juni.
 
Container – restavfall:
Det har vært stilt spørsmål, ikke direkte til styret, om det settes ut containere for restavfall i år. Det settes kun ut containere for hageavfall som står hele sommeren.
 
Styret diskuterte også om utbygging/endring av fasadene på husene våre i Ekromskogen. Ekromskogen har bl.a. egne fargekoder som skal følges. Det er kommunen som godkjenner utbygginger m. m. Styret har ingen mandat men anmoder alle til å følge det som er bestemt for Ekromskogen.
 
Neste styremøte avholdes 19.05.2020.
 
Janne
Referent