REFERAT STYREMØTE I EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

Dato:19.09.2019
Tid:Kl 18.30
Sted:Hos Amund

Tilstede:  Knut Bjarne Rørvik, Bjørn Lillevold, Amund S Waalen, Anne-Lise Bråten, Janne Nystad og Bjørn Håvemoen fra velferdskomiteen.

1.  Dugnad
Høstdugnaden vil bli gjennomført tirsdag 15.10. og onsdag 16.10.2019. Oppstart kl 17.00 begge dager. 
En befaring vil bli gjort tirsdag 8.10. med tanke på felling av trær på fellesområdet.
E-post sendes til alle beboere i god tid hvor det bes om tilbakemelding om ønsket trær som kan felles, eventuelt fredes. 
Plakater vil også bli hengt opp ved postkassene i god tid før dugnaden.

2Status fartshindrende tiltak
Blomsterkassene vil bli satt ut i øvre felt i høst.

3Status inngangspartier garasjer
Utbedringer vil gjennomføres til våren/sommeren. Venter på tilbud fra entreprenør.
 

 
Janne 
Referent