Dato: 23.04.2019
 
Tid: Kl 18.30
 
Sted: Hos Bjørn Lillevold
 
Tilstede: Knut Bjarne Rørvik, Bjørn Lillevold, Anne-Lise Bråten, Per Østli, Kirsten Kallelid
og Janne Nystad. Forfall Amund Sveipe Waalen.
 
1. Dugnad
Det ble diskutert hva som skal gjøres/utbedres under vårens dugnad den 7. og 8.05. og fordelt
arbeidsoppgaver i forkant av dugnaden. Det ble også diskutert gjennomføring og ansvar for
framtidige dugnader.
 
2. Drenering
Tilbud fra entreprenør kommer etter befaring som gjennomføres 24.04.19.
 
3. Fartshindrende tiltak
Det innhentes pristilbud på ”betongblomsterkasser” og mulighet for ev. lagring av disse på
vinterstid.
 
4. Inngangspart garasjer
Etter befaring av muren over alle inngangene på garasjene vil styret be om uttalelse fra en
ekspert (murer). Det vil deretter bli tatt en beslutning om eventuelle utbedringer.
 
5. Prosjekt vann og kloakk
Det ventes fortsatt på en tilbakemelding fra advokat som styret har kontaktet.
 
6. Årshjul
Utkast til årshjul ble lagt fram og diskutert. Innen neste styremøte vil det utarbeides en mer
detaljert liste. Viktig verktøy for dagens og framtidens styrearbeid.
 
7. Tidligere trefelling
Styret har behandlet en henvendelse fra to beboere vedrørende trefelling ved den store
lekeplassen i forkant av fjorårets høstdugnad.
 
Neste styremøte vil bli 27.05.2019.
 
Janne
Referent