Utskrift
Dato: 26.03.2019
Tid: Kl 18.30
 
Sted: Hos Kirsten Kallelid
Tilstede: Knut Bjarne Rørvik, Bjørn Lillevold, Anne-Lise Bråten, Per Østli, Kirsten Kallelid,
Amund Sveipe Waalen og Janne Nystad.
 
Nytt styre for Huseierlaget ble vedtatt i årsmøtet 19.03.2019 etter valgkomiteens innstilling og
består av:
Knut Bjarne Rørvik, Bjørn Lillevold, Kirsten Kallelid, Amund Sveipe Waalen, Anne-Lise
Bråten og Janne Nystad.
Varamedlemmer: Per Østli og Hanne Marie Flasnes
Styret ble deretter konstituert slik:
Leder/kasserer Knut Bjarne Rørvik
Nestleder Kirsten Kallelid
Sekretær Janne Nystad
 
Bjørn Lillevold vil være kontaktperson (mot garasjeansvarlige)/ha ansvar for garasjene.
Amund Sveipe Waalen og Anne-Lise Bråten vil være kontaktpersoner vedrørende dugnadene.
Det var ingen ordinær sakliste for møtet.
De som fortsetter i styret orienterte litt om oppgaver og arbeid som fortsetter utover våren og
sommeren. Bjørn følger videre arbeidet med ansvarsfordeling for vann/kloakk og vil
gjennomføre befaring på veiene i feltet så fort snøen er borte med tanke på
utbedringer/drenering. Tilbud vil deretter innhentes.
Det ble også diskutert løsninger på tiltak for å få redusert hastighet på biltrafikken – spesielt i
øvre del av feltet.
Vårdugnaden ble bestemt gjennomført 7. og 8. mai 2019.
Neste styremøte vil bli hos Bjørn tirsdag 23.04.2019.
 
Janne
Referent
Treff: 1567