Møtereferat Styremøte Ekromskogen Huseierlag
 
Dato: Mandag 11. mars 2019
Deltakere: Bjørn Lillevold, Kirsti Jacobsen, Andrew Sands og Øystein Lauen. I tillegg møte
Kjell Ivar Iversen
Saksliste med konklusjoner:
1. Enighet om saklista til årsmøtet.
2. 1 innmeldt sak vedr. forslag til løsning på å øke antall parkeringsplasser Øystein
innleder på denne på årsmøtet, samt avtaler med beboer om at han ev utdyper.
Konklusjon at styret utreder dette videre, avhengig av synspunkter fra årsmøtet.
3. VA saken. Bjørn har møte med advokat 13.3.
Referent: Øystein