SAKSLISTE

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA 

STYREMØTE 12/2015-16

 

Dato:

4.april 2016

Møte nr:

12 i styreperiode 2015/16

Sted:

Hos Bodil

 

Kjell Ivar Iversen deltar i møtet under behandling av sak 5

Tilstede:

Jan Ove, Eystein, Bodil, Wenche, Torbjørn, Bente

 

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Godkjent.

 

 

SAK 2

Gjennomgang av regnskap 2015

Regnskapet er gjennomgått.

 

 

SAK 3

Gjennomgang av forslag til budsjett 2016

Budsjettforslaget er gjennomgått.

 

 

SAK 4

 

 

Gjennomgang av utkast til årsberetning for 2015

Gjennomgang av innkalling og saksdokumentene. Sendes til trykking hos allkopi, for trykking tirsdag 5. april. 135 eks.  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bente

SAK 5

Gjennomgang av rutiner og oppgaver knyttet til generalforsamling

Gjennomgang av sakspapirene.

Vi møtes på skolen kl 18.

Bente henter nøkkel til Ekrom skole på dagtid.

 

 

SAK 6

Henvendelse fra beboere vedr defekt lyskaster/hus 4

Torbjørn har fått epost med beskjed om defekte lamper også i garasje ved hus 47 og 48.

Jan Ove har bestilt ny lampe til hus 4, og ser også på de andre lampene. Han ordner dette via firmaet han jobber i.

 

 

SAK 7

Forslag fra beboer om å undersøke mulighet for kollektiv avtale for bredbånd og TV

Vi sender denne saken videre til nytt styre.

 

Bodil svarer på henvendelsen.

SAK 8

Forslag fra beboer til gjennomføring av utbedring av trapper i feltet

Dette er allerede planlagt på dugnad i 2016, og vi videresender disse innspillene videre til det nye styret.

 

Bodil svarer

SAK 9

Forespørsel fra beboer vedr mulighet for parkering av campingvogn på felles p-plass.

Utendørs parkeringsplasser i Ekromskogen er til gjester og ekstra biler, men ikke til fast parkering av campingvogn.

Bodil svarer.

SAK 10

Henvendelse fra beboer i øvre del av feltet vedr felling av trær

Trær på huseierlagets eiendom er vårt ansvar. Vi ser på dette under befaringen til sommeren, og kan fjerne trærne hvis de står på vår eiendom.

 

SAK 11

Orienteringssak

Utbygging av veranda i nr 35b. Tatt til etterretning.

 

 

SAK 12

Orienteringssak

Feil i fakturering for garasjeleie. Bodil har tatt opp dette med regnskapsbyrået.

 

 

SAK 9

Eventuelt

 

a)Torbjørn orienterte om at han holder kontakt ang vifter i garasje 49 og 10.

 

b)Beboer har orientert styret om at han har fjernet juletrær på øvre parkeringsplass. Han har bedt styret om å få refundert utgiftene.

Vi henviser til sak på generalforsamlingen i 2015, hvor det ble fattet vedtak om at refusjon av utgifter og vederlag for arbeid må forhåndsavtales med styret.