Innkalling til visning i “Trefellingssaken” 


Styret i Ekromskogen skal behandle de innsigelser som er kommet på  tidligere styrevedtak i saken. Styret vil også inkludere behandling, som ny sak,  eventuell felling av gran i krysset. Styret forholder seg prosedyremessig til de  synspunkter som fremkom i behandling på vårens genralforsamling og tidligere  retningslinjer. Styremøtet starter med en visning for beboerne. Direkte berørte  innkalles skriftlig. Saken behandles i styremøte iht behov. Møtet vil maksimum  vare en time.

Tid: Kl 1800  27.september 2012

 


Sted fremmøte: Lekeplass v/øvre inngang til feltet. Møtet forutsettes å  gjennomføres ute.

Sak:
a. Tidligere utpekte trær mellom husrekken nr 27 til nr 34 og husrekken nr  11 til nr 18
b. Gran i krysset mellom husene 37, 38, 46 og 47

Behandling:
a. Visning (om nødvendig)
b. Innsigelser og innspill fra beboere
c. Eventuelt

Møtet er innspill til direkte etterfølgende styremøte