Tromsøpalmen funnet nederst i Ekromskogen

 

 

Det er desverre funnet et eksemplar nederst i feltet av Tromsøpalmen.   Planten er fjernet og det er satt i gang tiltak for at den ikke skal komme tilbake. Hvis det dukker opp nye eksemplarer vennligst ta kontakt med Else Marie Pallisgård i nr 38B.

 

Tromsøpalme inneholder plantesaft som kan gi kraftig utslett på hud. Ta kontakt med Giftinformasjonen -22 59 13 00- hvis du eller barnet ditt har hatt hudkontakt med tromsøpalme. 

Tegn på forgiftning med tromsøpalme

Tromsøpalme inneholder plantesaft som kan gi kraftig hudutslett. Utslettet svir, er gjerne rødt og eksemliknende, og innebærer ofte væskefylte blemmer.

Denne typen utslett oppstår i tilfeller der du først får plantesaft på huden, for deretter å være ute i sollys. Det tar gjerne ett til tre døgn etter soleksponeringen før hudreaksjonen oppstår.

Plantesaft fra tromsøpalme på hud, etterfulgt av sollys, kan i værste fall gi arr og permanente pigmentforandringer i huden.

Førstehjelp etter hudkontakt med tromsøpalme

Vask huden godt med såpe og vann. Unngå deretter sollys i opptil 1 uke. Bruk solkrem med høy faktor, eller dekk til det aktuelle hudområdet.

Eventuelle sår som oppstår skal behandles som brannskade. Kontakt lege.

Beskrivelse av tromsøpalme

Tromsøpalme er en stor, viltvoksende skjermplante.