Utskrift

Hold veiene fri for ambulanse og brannbiler!

I forrige uke skulle det settes ut konteinere.  Disse måtte plasseres ved rundkjøringen øverst da det stod biler langtidsparkert inne i feltet.   Det er særdeles viktig at dette ikke skjer da det fort kan stå om liv.  Sjansene for å overleve en hjertestans minker med 10% for hvert minutt som går så derfor må utrykningskjøretøyer ha fri adgang 24 timer i døgnet.  Full skjerping mao!

Treff: 2633