Utskrift

Snømåking på stier/småveger

Det er for tiden ingen etablert avtale om snømåking på stier/småveger på området. Det reduserer framkommeligheten etter snøfall, noe beboere har påpekt overfor styret.

Styret har anmodet velferdskomitèen om å “utlyse” snømåkingsjobb på timebasis på hjemmeside/ved oppslag. Hvis du er interessert så ta kontakt med velferdskomitteens leder Bjørn Håvemoen 48D - tlf. 61 25 67 79 / 97 11 41 04
Treff: 2535