Utskrift

Stoppekran/vannledningssystemet

Huseierlaget dekker 50 % av faktiske utgifter før forsikringsoppgjør ved problem på utvendige stoppekraner.

Styret kontaktes umiddelbart etter at skaden oppdages. Styret skal deretter godkjenne alle nødvendige tiltak for å utbedre skaden.
 

 

Presiseringer:

Treff: 3186