Stoppekran/vannledningssystemet

Huseierlaget dekker 50 % av faktiske utgifter før forsikringsoppgjør ved problem på utvendige stoppekraner.

Styret kontaktes umiddelbart etter at skaden oppdages. Styret skal deretter godkjenne alle nødvendige tiltak for å utbedre skaden.
 

 

Presiseringer:

  • Originale kvitteringer må framvises
  • Huseierlaget dekker 100 % av utgiftene på skader fra stoppekran og ut til infrastruktur
  • Huseierlaget dekker 50 % av utgiftene på skader fra stoppekran og inn til husets grunnmur
  • Huseier dekker 100 % av utgiftene på skader under husets grunnmur (herunder også tilbygg)
  • Huseierlaget kan forskuttere inntil kr. 25000 av faktiske utgifter. Dersom det viser seg at skaden ikke er huseierlagets ansvar tilbakebetaler huseier det forskutterte beløp
  • Skadeoppgjøret gjelder tilbakeføring av bolig til samme stand som før skaden oppsto. Huseierlaget kan stille krav om fotodokumentasjon