Oppfølging av avklaring om tinglyst eierskap for fellesareal


Styret har mottatt brev fra kommunen, som har fulgt opp og undersøkt saken. Alt tyder på at Huseierlaget eier fellesarealet, men det er, uvisst hvorfor, ikke blitt tinglyst i forbindelse med overdragelsen fra kommunen. 
Konklusjonen er at huseierlaget må tinglyse dokumentet på fellesarealet, som er satt til en samlet verdi på 500.000. Dette gir et tinglysningsgebyr på kr 14048. 
Styret tar dette til etterretning, og skjøtet blir tinglyst.