Det var god oppslutning om dugnaden 7.-8. oktober 2015, og alle oppgavene på arbeidslisten ble gjennomført.

Styret har evaluert dugnaden. Les mer i referatet fra styremøtet 14. oktober.