Det var god oppslutning om dugnaden 7.-8. oktober 2015, og alle oppgavene på arbeidslisten ble gjennomført.

Styret har evaluert dugnaden. Les mer i referatet fra styremøtet 14. oktober.

Oppdatert oversikt over beboere i Ekromskogen Huseierlag er lagt ut.

Kontakt Bente Kristin Langvik Olsen på telefon 97545751 hvis du ser feil eller mangler i listen. 

Innkalling til visning i “Trefellingssaken” 


Styret i Ekromskogen skal behandle de innsigelser som er kommet på  tidligere styrevedtak i saken. Styret vil også inkludere behandling, som ny sak,  eventuell felling av gran i krysset. Styret forholder seg prosedyremessig til de  synspunkter som fremkom i behandling på vårens genralforsamling og tidligere  retningslinjer. Styremøtet starter med en visning for beboerne. Direkte berørte  innkalles skriftlig. Saken behandles i styremøte iht behov. Møtet vil maksimum  vare en time.

Tid: Kl 1800  27.september 2012

Pass på hunden!

Det er mange katter og hunder i Ekromskogen. Til glede for mange, til irritasjon for andre. Styret har fått inn en del klager på at det er hunder som bjeffer og bråker i feltet og gjerne på ugunstige tider. Vi ber eierne ta hensyn og få til så veloppdragne hunder som mulig.

Tromsøpalmen funnet nederst i Ekromskogen

 

 

Det er desverre funnet et eksemplar nederst i feltet av Tromsøpalmen.   Planten er fjernet og det er satt i gang tiltak for at den ikke skal komme tilbake. Hvis det dukker opp nye eksemplarer vennligst ta kontakt med Else Marie Pallisgård i nr 38B.

 

Tromsøpalme inneholder plantesaft som kan gi kraftig utslett på hud. Ta kontakt med Giftinformasjonen -22 59 13 00- hvis du eller barnet ditt har hatt hudkontakt med tromsøpalme. 

Hold veiene fri for ambulanse og brannbiler!

I forrige uke skulle det settes ut konteinere.  Disse måtte plasseres ved rundkjøringen øverst da det stod biler langtidsparkert inne i feltet.   Det er særdeles viktig at dette ikke skjer da det fort kan stå om liv.  Sjansene for å overleve en hjertestans minker med 10% for hvert minutt som går så derfor må utrykningskjøretøyer ha fri adgang 24 timer i døgnet.  Full skjerping mao!

Snømåking på stier/småveger

Det er for tiden ingen etablert avtale om snømåking på stier/småveger på området. Det reduserer framkommeligheten etter snøfall, noe beboere har påpekt overfor styret.

Styret har anmodet velferdskomitèen om å “utlyse” snømåkingsjobb på timebasis på hjemmeside/ved oppslag. Hvis du er interessert så ta kontakt med velferdskomitteens leder Bjørn Håvemoen 48D - tlf. 61 25 67 79 / 97 11 41 04

Stoppekran/vannledningssystemet

Huseierlaget dekker 50 % av faktiske utgifter før forsikringsoppgjør ved problem på utvendige stoppekraner.

Styret kontaktes umiddelbart etter at skaden oppdages. Styret skal deretter godkjenne alle nødvendige tiltak for å utbedre skaden.
 

Oppfølging av avklaring om tinglyst eierskap for fellesareal


Styret har mottatt brev fra kommunen, som har fulgt opp og undersøkt saken. Alt tyder på at Huseierlaget eier fellesarealet, men det er, uvisst hvorfor, ikke blitt tinglyst i forbindelse med overdragelsen fra kommunen. 
Konklusjonen er at huseierlaget må tinglyse dokumentet på fellesarealet, som er satt til en samlet verdi på 500.000. Dette gir et tinglysningsgebyr på kr 14048. 
Styret tar dette til etterretning, og skjøtet blir tinglyst.