Nå er nettsidene endelig oppdatert med årsmøteprotokoll og styremøtereferater fra det nye styret.

Knut Bjarne Rørvik i 27 B er fungerende styreleder. Styremedlemmene er Andrew Sands i 47 B, Halvard Fredheim 46 B, Kirsti Jacobsen 27 A og Trine Syversen 23 A. Kantinka Christiansen trakk seg som styreleder i juni av personlige årsaker."