Flere beboere har etterlyst tømmeplan for 2015. Spesielt er det tidspunkt for henting av plastavfalll som har vært uklart for mange og som har skapt irritasjon og problemer.

Oversikt over tømmeplan er satt opp på informasjonstavlen ved hver enkelte garasje. Oversikten finnes også lett tilgjengelig på nettadressen: http://kalender.glor.no/

Huseierlagets styre har vært i kontakt med GLØR vedr. henting av plastavfall. Etter avtale med GLØR kan beboerne som en prøveordning legge den grønne plastavfallssekken i containeren for papiravfall. NB. Dette gjelder kun plast som er samlet i de grønne sekkene og dersom det er  plass i containeren.
Sekkene kan også sette ved siden av containeren som tidligere.
Styret har fått et lager av sekker fra GLØR. Ta kontakt med styrets leder Karin Honne 12A - tlf. 928 92 063 dersom du trenger sekker.