Flere beboere har etterlyst tømmeplan for 2015. Spesielt er det tidspunkt for henting av plastavfalll som har vært uklart for mange og som har skapt irritasjon og problemer.

Oversikt over tømmeplan er satt opp på informasjonstavlen ved hver enkelte garasje. Oversikten finnes også lett tilgjengelig på nettadressen: http://kalender.glor.no/

Nyttig informasjon fra GLØR

 

Her finner du noen nyttige dokumenter vedr. vårt underjordiske avfallssystem

 

BRUK AV UNDERJORDISK AVFALLSSYSTEM

Plasthenting