I 2017 vil generalforsamlingen bli gjennomført noe tidligere enn tidligere år, slik at nytt styre kan komme tidligere i gang med å forberede vedlikeholdsoppgaver som må gjennomføres i sommerhalvåret, samt forberedelse av vårdugnad.

Innenfor de rammene som vedtektene gir, settes derfor følgende dato for generalforsamling 2017:

Onsdag 22. mars 2017, kl 19.00 på Ekrom skole.

 

Forslag til saker på generalforsamlingen

Saker som beboere ønsker fremmet for generalforsamlingen, sendes styret så snart som mulig og senest innen 1. mars 2017.

Formell innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen blir sendt ut til beboerne 14 dager før generalforsamlingen, dvs. onsdag 8. mars. Innkallingen kommer både på e-post og i postkasser.

 

Mvh Styret 2016/2017