Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag SA finner sted tirsdag 22. april kl. 1900 på Ekrom skole.

Formell innkalling og saksdokumenter vil bli sendt huseierne senest 14 dager før generalforsamlingen.