forfall_220Generalforsamlingen sluttet seg til de foreslåtte tiltak i Plankomiteens innstilling.

Mange av tiltakene forutsetter bruk av innleid hjelp, mens mye er forutsatt uført på dugnad.

Dette arbeidet starter opp allerede på vårdugnaden mandag 13. og tirsdag 14. mai.

 

Styret oppfordrer alle til å møte opp og gjøre en innsats!

Vi trenger mange hender, erfaring og kunnskap for å greie å gjennomføre planene som er vedtatt.