Hovedsak på årets generalforsamling i Huseierlaget vil være Plankomiteens arbeid.

 

Allerede i 2008 vedtok generalforsamlingen en omfattende plan for forskjønnelse av Ekromskogen.

 

Mange av de vedtatte tiltakene er gjennomført, men fortsatt er mye ugjort.

 

 

 

 

 

Omfattende arbeid

Plankomiteen har etter et omfattende arbeid, befaringer og innspill fra beboere, utarbeidet en fullstendig liste over tiltak som ansees nødvendige for å gjøre området mer tiltalende. Det er behov for en rekke utbedringer, i tillegg til tiltak for å redusere bruk av bil i området.
Som det fremgår av eksempelbildet, setter forfallet langsomt inn. Er det slik vi vil ha det, eller skal vi gå løs på oppgaven, bruke av oppspart vedlikeholdsfond og sette hele området i slik stand vi tror alle ønsker det?

 

Bilfritt område

Ekromskogen skal være et bilfritt område. Tidligere ble dette tatt så alvorlig at de som kjøpte seg inn måtte undertegne på at de var kjent med og aksepterte at det var slik.  Dessverre ser det ut til at bilkjøring og parkering innen området øker, og det har knapt vært en generalforsamling de senere årene som ikke har diskutert problemet.

Nå foreligger det forslag om selvlukkende porter inn til området og forsøksordning med fartsdumper i øvre del av feltet!

Plankomiteens forslag blir hovedsak på årets generalforsamling.
Møt opp, gi din stemme til kjenne og vær med på å forme Ekromskogen slik du gjerne vil ha det!