I 2017 vil generalforsamlingen bli gjennomført noe tidligere enn tidligere år, slik at nytt styre kan komme tidligere i gang med å forberede vedlikeholdsoppgaver som må gjennomføres i sommerhalvåret, samt forberedelse av vårdugnad.

Innenfor de rammene som vedtektene gir, settes derfor følgende dato for generalforsamling 2017:

Onsdag 22. mars 2017, kl 19.00 på Ekrom skole.

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag.

Onsdag 20. april 2016 kl 19.00 på Ekrom skole.

 

Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag SA finner sted tirsdag 22. april kl. 1900 på Ekrom skole.

Formell innkalling og saksdokumenter vil bli sendt huseierne senest 14 dager før generalforsamlingen.

Plankomiteens innstilling som ble lagt frem for Huseierlagts generalforsamling 2013, hvor den ble enstemmig godkjent.

forfall_220Generalforsamlingen sluttet seg til de foreslåtte tiltak i Plankomiteens innstilling.

Mange av tiltakene forutsetter bruk av innleid hjelp, mens mye er forutsatt uført på dugnad.

Dette arbeidet starter opp allerede på vårdugnaden mandag 13. og tirsdag 14. mai.

 

Styret oppfordrer alle til å møte opp og gjøre en innsats!

Vi trenger mange hender, erfaring og kunnskap for å greie å gjennomføre planene som er vedtatt.

 Hovedsak på årets generalforsamling i Huseierlaget vil være Plankomiteens arbeid.

 

Allerede i 2008 vedtok generalforsamlingen en omfattende plan for forskjønnelse av Ekromskogen.

 

Mange av de vedtatte tiltakene er gjennomført, men fortsatt er mye ugjort.