Bruk garasjene!

 

Garasjene er nå vasket og fine.  Om sommeren så er det altfor mange som står mer eller mindre permanent parkert ute. Dette gjør at det ikke er parkeringsplasser å finne for besøkende.  Dette fører igjen til at biler parkerer inne i feltet og kan stenge ankomst for utrykningskjøretøy.  Styret anmoder derfor alle om å parkere inne i garasjene også om sommeren!

 

Det nevnes også generelt at garasjeplassene er ment til ”å oppbevare biler” og ikke brukes som generelle ”uteboder for rusk og rask”. Benytt ryddingen til å bringe plassene iht reglene og brannforskrifter.  For de som skal ha langvarige fravær anmodes det om at det ryddes før man reiser bort.