Det registreres at man relativt ofte ser at garasjeportene står åpne, uten at man kan se at det er noe behov for det.

Det burde være en kjent sak sikkerhetsmessig og rent praktisk i forbindelse med kuldeperioder at dette må unngås.

Les hele innspillet fra Erik Hammer.   Brev