Styret i Ekromskogen huseierlag skal ha en navngitt person som skal være kontaktperson mellom de enkelte garasjeansvarlige og det øvrige styret. Hensikten er å forenkle kommunikasjon og koordinere aktiviteter på tvers av de ulike garasjene.

«Styrets garasjeansvarlig » skal:

• Introdusere seg for de ulike garasjeansvarlige og oppgi kontaktinformasjon.

• Være et kontaktpunkt mellom de ulike garasjeansvarlige og styret i Ekromskogen huseierlag

• Følge opp og støtte de enkelte garasjeansvarlige i deres oppgaver, og da spesielt:

• Innhente status fra de enkelte garasjeansvarlige i forkant av generalforsamlingen

• Avklare eventuelle kostnader meldt fra garasjeansvarlige mot styret

• Ha kontakt med leverandører/servicepersonell for garasjene

• Påse at serviceintervall på garasjeporter følges

o Utlevering og bestilling av åpnere

o Koordinere og bestille vask av garasjer av Lhmr Brannvesen

Med rollen «Styrets garasjeansvarlige» følger:

• 1 nøkkelsett med 7 nøkler (styret har i tillegg et tilsvarende sett):

o 1 til hver garasje (6 stykker)

o 1 til bod i garasje 4

 

• Reservenøkler til garasjer med utleieplasser (nr 10 og 49).

• Et lite lager av åpnere

• Kontaktinformasjon til leverandører/servicepersonell for garasjene:

  • Crawford
  • Windsor
  • Assa Abloy
  • Lillehammer Låseservice