Kjøp av automatiske portåpnere.

Styret har anskaffet et lite lager av portåpnere fra leverandør for å dekke  umiddelbare behov fra beboere. Pris = selvkost  kr. 1.250,-

Beboerne kjøper  disse på de betingelser leverandøren tilbyr og eventuell reklamasjon er et  forhold mellom den enkelte beboer og leverandør. Huseierlaget har ikke grunnlag for kommersiell virksomhet og tilbudet anses som en tjeneste for fellesskapet.  Beboere kan eventuelt kjøpe direkte fra leverandør om dette anses som en bedre  ordning for beboeren.Portåpnere koster kr. 1.250,- og bestilles/hentes hos Sigve Røhne, 20D.  Telefon913 79 106. 

Portåpneren programmeres i samarbeid med garasjeansvarlige, eventuelt av Sigve Røhne.

Kjøpet faktureres  i ettertid.