Tabellen nedenfor viser når de ulike boligene ble ferdigstilt:

 

Byggetrinn

Husnummer

Ferdigstilt

1

4 – 19 b

1975

2

1-3, 20-26, 39-45b

1976

3

27-38,46-49

1977

I noen boligannonser er det oppgitt feil byggeår, men dette er de som er de riktige.

Husene er dels fire leiligheters rekkehus og dels tomannsboliger. Alle hus har mønetak tekket med storbølget Eternit Magnani. Flere har valgt å skifte til annet tak de siste årene. Delvis pga. slitasje, men også fordi denne typen takplater inneholder asbest. Møneretningene er orientert dels på langs av terrengskråningen og dels på tvers av skråningen.

 

Hus nr. 4, 9,10, 47, 48 og 49 er bygget oppå garasjedekker, og disse dekkene er støy‑ og lydisolerte. Garasjene er bredere enn husene og den delen av garasjedekkene som ligger utenfor husene er isolerte, membrantekket og belagt med betongheller.

 

Alle leilighetene har overdekkede balkonger langs hele fasaden med skjermvegger i naboskillet. Leilighetene er bygget i to plan. endel som rene toetasjes hus, men de fleste med en etasje og underetasje.

Fordelingen. av leilighetene er slik:

 

 

Type

Husnummer

Type

C1 

10 

Vertikaltdelt rekkehus i to plan

C2 

9,35,36,37,38,39,47,48,49 

Vertikaltdelt tomannsbolig i to plan

C3 

4,5,8,34,40,41 

Vertikaltdelt rekkehus i en etasje og underetasje

D 

16,20,43,46 

Vertikaltdelt rekkehus i en etasje og underetasje

D1 

1,2,3,6,7, 11,12,13,14, 15, 17,18, 19,21, 22,23,42,44,45 

Vertikaltdelt tomannsbolig i en etasje og underetasje

E 

23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 

Vertikaltdelt tomannsbolig i en etasje og underetasje

 

 

Planløsning

Type C‑3 har hovedinngang fra terrenget til øvre etasje, mens de andre typene har hovedinngang andre etasje.

 

Alle typer har kjøkken, stue og ett soverom i øvre etasje, og i nedre etasje to soverom, bad, W.C., vaskerom, hobby/lagerrom, matbod og klesbod. I forbindelse med hovedinngangen er det vindfang og garderobeplass. Dypfryser er beregnet plassert i hobby/ lagerrom.

 

Trappen ligger i åpen forbindelse med stuen. Alle kjøkken har spiseplass. I tillegg til ovennevnte rom leveres type C‑l. C‑2 og C‑3 med utvendige sportsboder,

 

Alle typer unnlatt C‑3 har muligheter for utbygging der terrenget ligger til rette for det, som vist alternativt på plantegningene. Utbygginger må anmeldes til myndighetene på vanlig måte, og det tas forbehold om bygningsrådets godkjennelse av de viste forslag.

 

Arealer

Brutto golvareal eks. yttervegger er:

Type

Brutto Gulvareal

Sum leieareal etter Husbankens regler

Type C‑1

117 m2

99 m2

C‑2

116 m2

100 m2

C‑3

122 m2

95 m2

D og D‑1

126 m2

103 m2

E

129 m2

105 m2

 

I tillegg kommer utvendige boder for alle C‑typer og overdekkede balkonger for alle typer.

 

Konstruksjon

Mesteparten av husene står på sprengsteinfylling som hviler på fjell. Hus nr. 19 står på faste jordmasser og har grunn fundamentering med innstøpte varmekabler i fundamentene. Alle hus har utvendig markisolering av 5 cm skumplast rundt yttervegger i underetasje. Hus nr. 19 har drenasje rundt rom som ligger under terreng, mens de øvrige hus på grunn av selvdrenerende fyllmasser ikke har noen drensledninger. Garasjene er dog drenert, blant annet på grunn av stor dybde og vanskeligheter for avledning av vann i grunnen.

Underetasje

Kultgolv, fuktsperre av plast, 5 cm skumplastisolasjon og armert pussplate. Boder, lager/hobby og vaskerom har uisolerte golv som ble levert med brettskurt overflate. Vaskeromsgolv og golv i bad har fall til sluk. Betongvegger mot terreng, Isolert utvendig med tung mineralull som over terreng er pålagt Eternitplater montert på spikerslag. innvendige betongvegger i boder og lager/hobbyrom ble levert ubehandlet. I andre rom ble betongveggene pusset. Yttervegger mot friluft 4" bindingsverk ble isolert med 10 cm mineralull. Vegg mot naboleilighet er utført som dobbelt lydskillevegg av treverk og isolert. Interne skillevegger av lett bindingsverk. Trebjelkelag over nedre etasje isolert med mineralull.

Øverste etasje

Plategolv, 4" yttervegger isolert med 10 cm mineralull. Interne skillevegger av lett bindingsverk. Mot naboleilighet dobbelt lydskillevegg isolert.

 

Loftsbjelkelag isolert med 15 cm mineralull.

 

Balkonger

Åpent, trykkimpregnert spaltegolv på utkragede, trykkimpregnerte bjelker. Skjermvegger mellom leiligheter.

Tak og piper

Mønetak med selvbærende takstoler tekket med Eternit Magnani storbølgete asbestsementplater. Som piper til første byggetrinn ble opprinnelig montert kun toppelement av Jøtulpipe, ferdig beslått over tak. Elementet stakk ned på loftet klar for påskjøting av Jøtul‑stålpipe videre ned i etasjene. Pipen kunne etter ønske enten føres bare ned i øverste etasje eller helt ned i nederste etasje for tilkobling av f.eks. ovn til nedre etasje og ferdigpeis i øvre etasje. Dette ble også gjort i de alle fleste boligene.

I byggetrinn 2 ble ikke pipenes toppelementer montert, mens boligene i byggetrinn 3 ble oppført med toppelement. Det bør utvises forsiktighet dersom man blir nødt til å gå på taket. Undertaket består av en spesialarmert plastfolie som det selvsagt ikke må settes hull på.

 

Brannmurer ble opprinnelig ikke levert. De på tegningene viste piper og brannmurer var ment som forslag til evt. fremtidig løsning.

 

Kledninger

Samtlige innvendige vegger og himlinger av treverk har 13 min gipsplatekledning. For feste i gipsplater ble det til kjøperne utlevert anvisning på riktige skruer og festeanordninger. Utvendig kledning av trepanel. Utvendig og innvendige papplag i samsvar med byggeforskriftene.

 

Paneling av vegger

Enklest er det å montere panelet liggende, fordi man da kan spikre bordene direkte til stenderne i bindingsverket. Stendene finnes med 60 cm. senteravstand i veggen.

Stående panel kan festes til utforing med horisontale spikerslag, men dette må ikke gjøres på vegger mot naboen fordi det svekker lydisolasjonen. På slike vegger må panelet limes direkte mot gipsplatene. Såkalte "Bostic Pads" er godt egnet til dette formålet.

Ved spikring i veggene må man utvise en viss forsiktighet så man ikke skader det skjulte, elektriske anlegget. Vi anbefaler at man tar kontakt med fagfolk som kan lokalisere rørene.

 

Utstyr og innredninger

Ved utvendige hovedinnganger og biinnganger monteres tretrapper eller reposer av trykkimpregnerte materialer


Vaskerom

Vaskerommet har kraner for varmt og kaldt vann med kuplinger over plass for eventuelt bløtekar, men karet ble ikke levert med. På samme sted er montert avløpsrør et stykke opp på vegg som avløp fra eventuell bløtekar og foreløpig avløp fra vaskemaskin. Sluk i golv er montert. Plass er avsatt for eventuelt tørkeskap.

 

Bad

Her ble det montert et badebatteri med gaffel, slange og hånddusj. 1 stk. servant. Det er plass for badekar, men karet ble ikke levert. Golvsluk monteres under fronten av eventuelt badekar.

 

W.C.

1 stk. klosett. Avløpsrør for håndvask monteres. men selve håndvasken leveres ikke. Røret plugges like over golv. Hovedstoppekran for hver leilighet over golv på WC. I en del hus finnes det stakekummer.

 

Elektrisk anlegg og utstyr 

Åpent anlegg i underordnede rom, vesentlig åpent anlegg også forøvrig med delvis skjult anlegg. Det ble tatt sikte på rikelig kontakter i stue og soverom, samt ved arbeidsplass, kjøleskap, komfyr o.l og for støvsuger i gang, Kontakt for dypfryser er plassert i hobby/lagerrom. På vaskerom ble det montert kontakter for vaskemaskin og tørkeskap. For lys over salongplass og spisestue er det montert kontakter ved tak.

 

Leilighetene er basert på elektrisk oppvarming og panelovner ble montert i stuer, soverom og kjøkken. Reflektorovn på bad samt i garderobe eller gang i nedre etasje, unntatt i type C‑3 som bare har reflektorovn på bad. Ringeanlegg med klokke for batteri. Av lysarmaturer leveres og monteres følgende: Veggarmatur på bad. W.C., over kjøkkenbenk og utvendig ved hovedinngang. Takarmatur i lager/hobbyrom, matbod og klesbod.

 

Diverse innredning

Kjøkkeninnredning fra Norema med 210 cm høyde består av følgende enheter:

 

Hus type C‑1 og C‑2.

1 stk. 50 cm matskap. 1 stk 50 cm kosteskap, 1st 150 cm oppvaskbenk med 140 liters bereder, 1 stk.50 cm skuffeseksjon, 1 stk 50 cm gryteskap, benkeplate med uttrekksfjel, ventilator med skap over plass for komfyr,

1 stk.150 cm overskap, 1 stk. 50 cm overskap

 

Hus type C‑3:

som for C‑1 og C‑2 unntatt følgende:

1 stk. 40 cm kosteskap. 1 stk. skuffeseksjon og 1 stk. 40 cm overskap istedenfor 50 cm

 

Hus type D og D-1:

1 stk. 50 cm matskap, 1 stk. 50 cm kosteskap, 1 stk. 150 cm oppvaskbenk med 140 liters bereder. 1 stk. 40 cm skuffseksjon. 1 stk. 50 cm gryteskap med uttrekksfjel, benkeplate, ventilator med skap over plass for komfyr,

1 stk. 150 cm overskap, 1 stk. 40 cm overskap

Hus type E

 

1 stk. 40 cm matskap, 1 stk. 50 cm kosteskap, 1 stk. 150 cm oppvaskbenk med 140 liters bereder, 1 stk. 50 cm skuffseksjon. 1 stk. 50 cm gryteskap   med uttrekksfjel, benkeplate, ventilator med skap over plass for komfyr, 1 stk. 150 cm overskap, 1 stk. 50 cm overskap.


 

Garderobeskap fra Norema 210 cm høyde:

Hus type C‑1 og C‑2

 

Foreldresoverom: 2 stk, 40 cm hylleskap 1 stk, 120 cm stangskap. 2‑sengs rom: l stk. 40 cm hylleskap,

1 stk. 120 cm stangskap. 1‑sengs rom: 1 stk. 40 cm hylleskap 1stk. 60 cm stangskap

Hus type C‑3:

Foreldresoverom som for C‑l.

2‑sengs rom: 1 stk. 40 cm hylleskap, 1 stk. 110 cm stangskap plasseres i gang.

1‑sengs rom: som for C‑l.

Hus type D og D‑l:

Foreldresoverom som for C‑l.

2‑sengs rom: som for C‑l.

1‑sengs rom: 1 stk. 40 cm hylleskap og 1 stk. 50 cm stangskap.

Hus type E:

 

Foreldresoverom i underetasje: 2 stk 40 cm hylleskap, 1 stk. 110 cm stangskap.

2 sengsrom: 1 stk 40 cm hylleskap, 1 stk. 60 cm stangskap.

1 sengsrom: 1 stk. 40 cm stangskap.

 

 

Trapp og rekkverk lakkert furu.

 

Vinduer og dører

Impregnerte, lakkerte og med isolérglass. Vindusdører utført som hoveddører med isolérglass.

Hovedinngangsdør isolert og malt dørblad med glasspalte og metallplateinnlegg. Innvendige dører har malte dørblad, PVC‑rnantlede karmer og PVC gerikter. Boddører har ubehandlet trefiberplate i dørblad.

Vinduer og vindusdører med såkalte forseglede ruter ("isolerglass"), skal det normalt ikke dugge på. Ved lave temperaturer ( ‑12o – 15 o C) og fuktig luft inne kan det imidlertid oppstå kondens også langs karmene på disse vinduene. Gardiner og andre gjenstander som hindrer luftsirkulasjon langs rutene forverrer dette forholdet. En ovn som står på under vinduet vil kunne forhindre dugg.

De horisontalt hengslede vippevinduer kan snus helt rundt og pusses fra innsiden.

 

Maler‑ og byggtapetserarbeider

Badegolv plastbelegg. Badevegger vinyltapet. Øvrige golv utenom lager/ hobbyrom, matbod og klesbod har vinyl på filt. Utvendig trepanel beises. Platekledde, innvendige vegger og himlinger sparkles og males. I lager/hobbyrom og boder ble platene levert ubehandlet.

 

Kjøkken og garderober

Innredningen i kjøkken og garderober er Norema.

Til innredningene finnes kompletterings‑ og tilleggsutstyr som kan kjøpes.

 

Berederbenk

Varmtvannsberederen ble plassert i kjøkkenbenken. Bruksanvisning finnes på berederen.

Stoppekran for vanntilførsel til berederen er plassert i kjøkkenbenken bak utslagsvasken.

 

Kjøkkenventilatoren

Kjøkkenventilatoren krever regelmessig rengjøring (1 gang i måneden) dersom den skal virke effektivt. Ta ut filteret og vask det i såpevann.

 

Rørinnstalalsjoner

Hovedstoppekran for vann er plassert ved gulv, bak toalettskålen i toalettrommet.

 

Gulvsluk på bad og i vaskerom har stakeplugg, det samme har vannlåsen i kjøkkenvasken.

 

De innvendige tappekranene har rørspiss med sil. Det kan forekomme rusk og urenheter i rørene som helt eller delvis kan tette kranen. Rørspissene bør derfor med jevne mellomrom skrus av og silen renses.

 

Trapper og rekkverk

Alle trehvite trapper og trapperekkverk blir levert med overflatebehandling ferdig fra fabrikk.

 

Ved senere behandling med lakk er det meget viktig at den lakken som påføres har samme oppbygging som den originale. Bruker man feil type vil risikoen for "koking" i lakken være stor.

 

Den typen som er benyttet i Ekromskogen har følgende betegnelse:

 

125 D 1470 Plastofix 72 halvmatt

125 D 1430 Plastofix 72 matt

 

Lakken er en to‑komponent plastlakk og må før påføring tilsettes 10 % herder av typen 871 N0802.

 

Oljebrenner, ovn og peis

Det er lagt til rette for montering av peis og kamin ved piper.

 

I stuen i første etasje kan det monteres peis. Forutsetningen er at man bruker en lett ferdigpeis (under 1000 kg). En tradisjonell, murt peis vil ikke kunne godkjennes på trebjelkelag, og vil dessuten bli for tung.

 

Enhver peisinstallasjon må godkjennes av brann ‑ myndighetene.

 

Utsnitt av brev fra konsulenten angående peisens plassering:

 

Hus type Cl og C2

Tegning 105

Med den aktuelle plassering kan det benyttes peis med egenvekt 800 ‑ 1000 kg uten overbelastning på bjelkelaget.

Hus type C3.

Tegning 304

Ved oppmuring av pipe og peis må det sørges for at bjelkelaget får effektiv understøttelse på muren ved utvekslingen. Med slik understøttelse kan bjelklaget belastes som for type Cl/C2.

Hus type D og Dl

Tegning 405 og 503

 

Det forutsettes peisplassering som vist på arkitektens tegning 502, og det skulle da ikke være noen fare med belastning som angitt under Cl/C2.

 

Hvis det ønskes peisplassering mot yttervegg, må bjelkelaget gis effektiv understøttelse på murt pipe og nisje i underetasje.

 

Hus type E.

Tegning 605.

 

Det forutsettes peisplassering mot trapperomsvegg, som antydet på arkitektens tegning nr. 602,. Peisen blir hvilende på utkragede bjelkeender, som vil medføre en oppbøyning av bjelkelaget i stuegulv De utstikkende bjelker må understøttes av bjelke og stolpe mot trapp, og man har da ingen problemer med belastning som nevnt for Cl/C2.

 


Inspeksjonsluke til loft

Leilighetene er utstyrt med inspeksjonsluke til loft.

 

Det er en god regel en gang i mellom å ta en kontroll på at alt er i orden. Se først og fremst etter at det ikke er fuktig på loftet at det er luftig og at taklekkasje ikke forekommer.

 

All tråkk må foregå på loftsbjelkene, platene mellom bjelkene tåler ikke trafikk.

 

Loftsluken er gjort så stor at det er mulig å plassere en trapp av typen "Loftstrappen Ville" i åpningen. På denne måten kan noe av loftet benyttes til lagerplass. Man må da først legge plater eller bord på loftsbjelkene.

 

NB! Vær forsiktig med isolasjonsmattene, slik at de ikke trykkes sammen eller fjernes.

 

Utvendig anlegg

Til hver leilighet hører den eiendomstomt som ligger innenfor de opptegnede grenseskiller. Noen tomannsboliger ligger svært lett sammen. og dette mellomrommet er felles utvendig gjennomgang for de to naboer.

Utvendige terrengtrapper, heller og beplantninger var ikke inkludert i kjøpesummen. Unntatt herfra var hellebelagte garasjetak. På grunn av fundamenteringsmåten er det på utvendig side av underetasjens yttervegger lagt ned en 50 cm bred stripe av skumplastisolasjon. Denne stripen må ikke beplantes med busker. Betongheller eller tremmer av tre kan legges her. Gjerder utenom de skjermer og gjerder som er vist på tegninger kan ikke regnes vil bli godkjent.

 

Planering

Tomtene ble grovplanert.

 

Matjord fantes ikke på feltet og måtte bekostes av hver eier. Forøvrig bør det tas sikte på å bevare mest mulig av vegetasjonen og terrenget som naturtomter der dette er mulig.

 

Serviceveiene er ca. 3 meter brede, og ble opparbeidet og fingruses av hovedentreprenør. På begge sider av disse vegene skal det være en 1,5 meter bred stripe mot tomtenes avgrensing for å gi plass for snøbrøyting.

 

Gangstiene ble satt i stand av hovedentreprenøren med minst mulig inngrep i terrenget, og grusing av disse vil ikke bli aktuelt, bare tiljevning av de verste ujevnheter.

 

Hagen

Hageanlegget i tilknytning til leiligheten er det overlatt hver enkelt eier å sette i stand.

De aller fleste tomtene har steinfylling med bare et tynt lag finere masse på toppen. Før matjord legges ut bør en derfor legge på et noe tykkere lag med fyllmasse slik at bakken får en større evne til å holde på fuktigheten.

 

Et alternativ til fyllmasse er å bruke bark.

 

Det lønner seg å gjøre underarbeidet nøyaktig, på den måten kan man klare seg med et tynnere lag matjord. Ved finjustering og utlegging av matjord må iakttas at terrenget overalt skal ha fall ut fra husene for å lede vekk overflatevann.

 

Utvendig vann og kloakk

Takvannsavløp skjer med vanlige tilkastere og forutsettes avledet på skrånende terreng. Utvendige kummer er markert med svarte sirkler på situasjonsplanen, og hovedledninger er stiplet inn. Felles slamavskillere er plassert vest for feltet.


Tappekran for hagevanning:

Hver leilighet har egen kran for hagevanning. Rekkehusene har felles tilførsel for to og to leiligheter.

 

Hus type E

 

På østvegg. Stoppekran og uttømmingsplugg er plassert i vaskerommet.

Hus type D

 

På vestvegg Stoppékran og uttømmingsplugg er plassert under innvendig trapp

i annen hver leilighet.

 

Hus type C‑2

 

På nordvegg. Stoppekran og uttømingsplugg er plassert i vaskerommet

Hus type C‑3

 

På vestvegg. Stoppekran og uttømmingsplugg er plassert på toalettet

i annen hver leilighet.

 

 

 


Det er viktig at stoppekranen for denne tappekranen stenges hver vinter før frosten setter inn. Uttømmingspluggen må samtidig åpnes slik at vann som står i røret får renne ut. Tappekranen ute må da selvsagt være åpen.

 

Boder, skjermgjerder

Alle hus av C‑typen ble levert med sportsboder og skjermgjerder av beiset treverk. For D‑typene, er utførelsen godkjent av bygningssjefen, men eventuell bygging av disse ble overlatt til den enkelte huseier.

Alle hus av C‑typen ble levert med boder og skjermgjerder. For D­ og E‑typene er plassering av boder og skjermgjerder anmerket på situasjonsplanen.

 

Det gjøres oppmerksom på at alle tilbygg, boder, skjermgjerder og gjerder må anmeldes til bygningsmyndighetene og godkjennes av disse. Styret skal også informeres.

 

Vedlikehold/reparasjoner av rør og kummer internt på feltet er huseierlagets ansvar. Opplysninger om anlegget er oversendt styret i huseierlaget

 

Garasjer

Disse er bygd av betong med DINA takelementer og ligger under hus nr. 4. 9, 10,47,48 og 49. Golvet er asfaltert, og himlinger er isolert og akustisk dempet. Mekanisk avtrekk med vifte montert i den ene kortveggen. Hver leilighet disponerer en bilplass.

 

Underentrepenører/leverandører

Følgende underentreprenører/leverandører har vært brukt:

 

Rørleggerarbeider ute:                                                Jørstad & Co., Lillehammer

Rørleggerarbeider inne:                                              Svein Ruud, Lillehammer

Malerarbeider :                                                          Josten og Rustadstuen,Fåberg

Tapet og gulvbelegg:                                                  Ragnvald Moe A/S ILillehammer

Glassarbeider:                                                            O.A.Mæhlum, Lillehammer

El.arbeider:                                                                Lhmr. Elverk, Lillehammer

Blikkenslagerarbeider:.                                              I. Rønning ,Lillehammer

Vindusprodusent:                                                      Rudsbygd Snekkerverksted,Fåberg

Trapper:                                                                    G.& John Hagen A/S,Stryn

Dører:                                                                        Scadania, Mengshoel

Taktekking:                                                               Norcem,, (Eternit Magnani)

Kjøkken:                                                                    Norema/ Mesna Bruk

Skap (garderober):                                                     Norema/ Mesna Bruk