Utskrift

Parkering i Ekromskogen boligområde

 

Det vises til huseierlagets vedtektene § 6 og ordensreglenes pkt. 1, som legger strenge begrensninger på bilbruken inne på boligområdet.

1 Kjøring er kun tillatt i forbindelse med høyst nødvendig lasting/avlasting, flytting, sjuketransport og lignende.

2. Parkering inne i området er ikke tillatt.

3. I tillegg kommer vegtrafikklovens bestemmelse om at høyeste tillatte hastighet på gangveg er gangfart, dvs.max 6 km/t.

Styret ser det som en viktig oppgave å bevare Ekromskogen som et barnevennlig og bilfritt boligområde. Dette innebærer at hver og en av beboerne må pålegge seg selv såpass selvjustis at bilbruk inne i feltet begrenses til det strengt nødvendige slik vedtektene tilsier.

For øvrig gjelder generelt unntak for kommunale biler, renovasjons- og containertransport. Styrets leder kan i spesielle enkelttilfeller gi dispensasjon.

Treff: 6923