Her er utenomhusplanen for uteområdene i Ekromskogen

Utenomhusplan