Vi har 20 gjester og et medlem på besøk.

Det er plassert ut 4 blomsterkasser langs veien i øvre felt som skal medvirke til å redusere hastigheten på de som kjører.

En alternativ plassering vil være å sette to og to nærmere hverandre slik at bilene blir nødt til å svinge imellom.

Styret mottar innspill og kommentarer med stor takk, og er spesielt interessert i om tiltaket har effekt.

Tilsvarende tiltak vurderes for veien i nedre felt også.

Det er fortsatt styrets oppfordring at bilkjøring begrenses til et minimum, og at det ikke parkeres unødvendig inne i feltet.

 
 
Mvh,
 
Styret