Generalforsamlingen i Ekromskogen Huseierlag har fattet vedtak om å utbedre el-nettet i garasjene og samtidig tilrettelegge for el-biler. 

Huseierlagets Generalforsamlingen 2015 fattet følgende vedtak:

8.2 Utbedring av el-nett i garasjene og tilrettelegging for el-biler

  1. Huseierlaget gjennomfører og bekoster en utskifting av sikringsskapene i alle garasjene. Dette er skap som uansett bør skiftes. I skapene legges det inn 4-5 nye kurser (og plass til flere).
  2. Det monteres enkle skinner øverst langs veggene hvor kablene fram til ladestasjonene skal legges. Dette sikrer en standard kabling.
  3. Den enkelte husstand som skaffer seg el-bil får selv ansvaret for å etablere ladestasjonen ved sin plass i garasjen. Dette innebærer strekking av kabel fra sikringsskapet og montering av ladeenhet ved den aktuelle plassen. Før etablering skal husstanden søke styret om godkjenning. Huseierlaget skal ikke ha noen utgifter ved etablering av den enkeltes ladestasjon. Installasjon skal foretas av autorisert installatør.
  4. Det tillates ikke hurtiglading eller bruk av løse kabler mellom ladeplasser.
  5. Husstander som lader el-bil i garasjene dekker energikostnadene ved halvårlige standardbeløp (fra Norsk Elbilforening) som sikrer at huseierlaget ikke får ekstra driftsutgifter.

Det er nå lagt til rette for etablering av ladestasjoner i garasjeanleggene. Retningslinjer er vedlagt. For praktiske formål vil vi be regnskapsfører kreve inn dekning av strøm-utgifter kvartalsvis, sammen med fellesutgifter, for de beboerne det gjelder.

Her finner du retningslinjer for ladestasjon for el-bil i garasjeanleggene!