Melding fra Kirsti Jacobsen:

Juletrær 
Ekromskogen har ingen felles innsamling av juletrær. Den enkelte beboer må selv levere treet sitt til GLØR. 

For styret, 
Kirsti Jacobsen- leder