Møtereferat

Ekromskogen Huseierlag

 

Dato: 4 april 2021​sted: Ekromskogen 27A

Til stede:Kirsti Jacobsen, Knut Bjarne Rørvik, Torbjørn Sagheim, Jonas Henrik Bondesson(deltok på nett), Ellen Harris Utne

Forfall: Trude Hella Eide

 

 

Agenda

1/21 konstituering av styret

 

3/21 Dugnad- dato satt av dugnadsgjengen samt få det ut på felles informasjon raskt

4/21 Felling av større trær, skal vi bruke beboer eller firma?

5/21 Den i styret som tar over dugnadsoppfølging må få informasjon fra Anne-Lise rundt tømming av containere samt kontaktperson i GLØR

6/21 Diverse henvendelser fra beboere, befaring av tujaplanting samt boligalarm

7/21 Veldig kort om de mest aktuelle sakene fra styret-elbil, gangveien nederst i feltet, 8/21bommen låst av kommunen, oppgradering store lekeplass samt uteområdet øverst i feltet. Dette bruker vi ikke mye tid på i morgen men tar på styremøte kort etter 17.mai

Saksnr.

Saksfremstilling/vedtak

Tidsfrist

ansvarlig

1/21

Konstituering av styret:

Leder; Kirsti Jacobsen 27A

Nestleder og kasserer: Knut Bjarne Rørvik 27B

Sekretær: Ellen Harris Utne «0 B

Dugnadskontakt: Trude Hella Eide 38A

Garasjeansvarlig; Torbjørn Sagheim

                                Jonas Henrik Bondesson

 

 

 

2/21

Blomsterkasse som ble ødelagt

 

Vedtak: Knut Bjarne lager et svarutkast med forslag til løsning.

 

Knut Bjarne

3/21

Dugnad- dato satt av dugnadsgjengen samt få det ut på felles informasjon raskt

 

 

Trude

4/21

Felling av større trær, skal vi bruke beboer eller firma?

 

Vedtak:Sjekk med beboer om han kan felle er grantre på fellesareal som står for nært boligareal.

 

 

Torbjørn

5/21

Beplantning ved hus

 

Vedtak: dette må sees i sammenheng med utenomhusplanen, muligheter for å snu er på plassen mellom 3 0g 4.

 

 

6/21

Henvendelse fra beboer om boligalarm.

 

Vedtak; Det blir skrevet et svar om at det er opp til hver enkelt husstand å innstallere.

 

 

7/21

Bruk av vara

 

Vedtak; Vara blir ikke kalt inn i første omgang, men får tilsendt dagsorden, sakspapirer og referat. Frivillig innkalling. Vara stepper inn når det er behov.

 

 

8/21

Gang og sykkelveg nedre bom

 

Vedtak: Styret må lete etter kvittering for delbetaling av bom. Det blir avtalt nytt møte med advokat for å lage et brev til kommunen.

 

 

9/21

El bil kontakter.

 

Vedtak: Torbjørn og Jonas etablerer en arbeidsgruppe som ser på dette, tar kontakt med El-bil foreningen og legger fram et forlag til framdrift på neste møte.

16 mai

Torbjørn

Jonas

10/21

Den store lekeplassen 

 

Vedtak: tar kontakt med Amund som kaller inn til møte i arbeidsgruppa og kommer med tilbakemelding om framdrift.

16 mai

Kirsti

Eventuelt

Garasjevask:

Huseierlagets tidligere ordning me Brannvesenet må kanskje revideres, Torbjørn undersøker saken.

 

Torbjørn

 

 

 

Neste møte: 18 mai kl 1900, hos Torbjørn i 34B

Referent: Ellen Harris Utne