Hei!

 
Vi tar i bruk Lettstyrt.no som vår kommunikasjonskanal.
 
Du kan nå ekromskogen sin lettstyrt side
 
 
 
ekromskogen.com domenet vil også gå til lettstyrt når vi legger ned den gamle løsningen
 
 
Denne e-postadressen vil fases ut.
 
Husk at Ekromskogen skal være bilfritt (gjelder også parkerte biler), og all ferdsel skal skje hensynsfullt!
 
God sommer!
 
Mvh 
Knut Bjarne
kasserer