Vi har 66 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Hei!

 
Vi tar i bruk Lettstyrt.no som vår kommunikasjonskanal.
 
Denne e-postadressen vil fases ut.
 
Husk at Ekromskogen skal være bilfritt (gjelder også parkerte biler), og all ferdsel skal skje hensynsfullt!
 
God sommer!
 
Mvh 
Knut Bjarne
kasserer