Vi har 46 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Hei!
 
Gangvei mellom hus 4 og 5
Årsmøtet 2021 ga styret aksept for å engasjere en konsulent som kan finne en god løsning på utfordringene vinterstid med gangveien mellom hus 4 og 5. Styret har vurdert saken og lurer i første omgang på om noen her i feltet kunne tenke seg å engasjere seg i dette arbeidet, eller kjenner noen som kan være aktuelle å kontakte?
 
 
Store lekeplass
Det kommer stadig flere barn til Ekromskogen, og det er viktig at Ekromskogen fremstår som et attraktivt og barnevennlig området å bosette seg. Årsmøtet ga også grønt lys for å sette sammen en arbeidsgruppe som kan se muligheter med Store lekeplass. Her trenger vi noen engasjerte beboere som går inni ei arbeidsgruppe som begynner å se på hva Huseierlaget skal/kan/bør gjør av oppgraderinger på Store lekeplass. Området bør også sees på i sammenheng med som et samlingspunkt for alle beboere i Ekromskogen. Er du en person som kan bidra inn eller kan du foreslå noen som kan bidra inn?
 
Styret håper at engasjerte beboere ønsker å bidra inn i en av disse sakene slik at vi får gode løsninger for alles beste.
 
 
Husk frist for innspill til årsmøtet 28. februar!
 
Mvh 
Styret