Vi har 63 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Hei!

Tirsdag 9/6 kl 18:00 blir det et forenklet årsmøte på store lekeplass.

Vi vil først spørre om innkalling godkjennes.
Deretter fastsettes regnskap og budsjett.
Og til slutt velges medlemmer til styre og utvalg.
Det forutsettes at alle har lest vedlagte oppdatering og sakspapirer som er sendt ut tidligere.

Del 2 av årsmøte gjennomføres i begynnelsen av september. Her vil styret informere om hva som har skjedd siden i fjor, og vi vil ta opp saker som har kommet inn. Blant annet står saken om restavfallscontainere på agendaen. Kom gjerne med innspill til saker du ønsker vi skal diskutere på høstmøtet.

Mvh styret i Ekromskogen Huseierlag

Knut Bjarne Rørvik