Referat

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 2/2017

 

Dato:

6.juni 2017

Møte nr:

2 i styreperiode 2017/18

Sted:

Hos Katinka, kl.20.00

 

 

 

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Gjennomgang av referat fra forrige møte

 

 

 

 

Katinka

SAK 2

Dugnad

-       veldig bra jobba.

-       blei ikke beisa de bordene på lekeplassen

-       Døra på dukkehuset må ordnes

 

 

SAK 3

Drenering veier og legging av fiber

-       fiber: Ikke møtt opp til avtalt møte. Oppstart uke 25, usikkert hvor lenge de holder på. Dette sjekkes opp igjen 7.juni av Trine

 

-       Drening/veier: Legges ut et nytt anbud. Ivar Jordbrun blir med på prosessen.

 

 

-       Resultat av rørinspeksjon: Videresende resultat av inspeksjonen til kommunen, med forespørsel om det er aktuelt for dem å ta over ansvaret for avløp og vannrør i feltet i Ekromskogen.  

 

 

 

Trine

SAK 4

 

 

Spørsmål og saker vi har fått på mail:

-       Trefelling: Har svart på mail angående felling av trær nedenfor hus 4. Dette er utenfor Ekromskogens område. Sendes ut fellesmail angående befaring av trefelling innenfor feltet i august.

-        Containere – fire containere ble bestilt, den på øvre parkering nord blir fjernet etter ønske fra beboere.

 

-        Gressklipping: Eirik rakstad klipper for sommeren 2017. Det må lages en retningslinje på hvem som kan klippe og hvordan dette kan bli bestemt. Eventuelt loddtrekning eller lignende.

 

 

 

SAK 5

Garasjer

-       oppdatering om det elektriske anlegget.

-       Kirsti har samarbeidet med Torbjørn Sagheim som har hatt dialog med Østby og Sletmoen. Det vil bli rettet opp i de manglene som ble funnet, og dette går på garantien.

 

 

Info fra Kirsti

SAK 6

Styret i tiden fremover

-       Katinka trekker seg fra styret, grunnet graviditet. Valgkomiteen kontaktes. Det må kalles inn til ekstraordinær generalforsamling til høsten, hvor det også skal gjøres vedtektsendringer.  For at vedtektsendringen skal gå igjennom må det møte 40 beboere. Det kan også tas i bruk fullmakt.

 

     

 

Katinka

SAK 7

Annet

 

Fordeling av strøm i ”fellesarealet” ved akebakken. Knut Bjarne undersøker om det er en felles betaling på dette, som er gjort tidligere.

 

Det må være en person som har ansvaret for mail. Er dette noe sekretær kan gjøre?

 

Eierskiftegebyr – Det faktureres 2000, og dette går til Ekromskogen Huseierlag.

 

Sender ut en felles e-post om kjørereglene for styre i Ekromskogen. Hvordan tar de kontakt, hvem henvender de seg til.