REFERAT

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 7/2016-17

 

Dato:

10. januar 2016 kl. 19.30

Møte nr:

7 i styreperiode 2016/17

Sted:

Hos Knut Bjarne, 27B

Tilstede:

Knut Bjarne, Eystein, Wenche, Trine og Bente.

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Godkjenning av referat fra styremøte 10. januar 2016

Referatet ble godkjent.

 

 

SAK 2

Økonomi

 

Regnskap 2016
Knut Bjarne gikk gjennom regnskapet for 2016. Vi har hatt en god del mindre utbedringer enn planlagt, så vi går i overskudd.

 

Vi må huske fakturering av garasjeplasser og de som har ladestasjon for el.

 

Garasjeplasser – utleid fra huseierlaget:

49 – Ståle Rorgemoen

10 – Øystein Skotte

 

Strøm for el-biler:

Monika Hallstrøm

Harald Fredheim

Heidi Boldermo

 

Budsjett 2017
Vi gikk gjennom forslag til budsjett for 2017. Vi må justere faste kostnader (strøm, kommunale avgifter, eiendomsskatt osv) opp. Eventuelt kan vi budsjettere uten revisor og arbeidsgiveravgift som vi ikke er pålagt, med en vedtektsendring.

 

Vi vil foreslå å gjennomføre så mye vedlikehold og forbedringsarbeid i 2017, som vi har mulighet for. Før endelig budsjett foreslås av styret, så må det innhentes flere priser. Se sak 3.

 

 

SAK 3

Drenering og vedlikehold

Vi innhenter følgende info:

Erfaringer fra kommunen/kameragjennomlysning (Trine)

Forbedring veier og drenering (Trine)

Pris garasjeinngangene (Bente)

 

 

 

SAK 4

Avtale Anticimex

Dagens avtale ble inngått i 2004, og vil bli videreført.

 

SAK 5

Generalforsamlingen 2017

22. mars kl 19.

Frist for å sende inn saker til styret er 1. mars, og så har vi styremøte mandag 6/3, kl 18 hvor møtepapirene gjøres ferdig.

Kopieres tirsdag 7/3 og leveres ut tirsdag 7/3 på kveldstid.

 

 

 

SAK 6

Vedtektsendring

Styret vil foreslå vedtektsendring på generalforsamling 2017, for å sikre at vi er en skattefri organisasjon, og dermed slipper å betale arbeidsgiveravgift.

 

 

SAK 7

Eventuelt

Styremøte 6/2 kl 19.30 – hos Eystein

Styremøte 6/3 kl 18 – hos Bente