AGENDA

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 5/2016-17

 

Dato:

19. oktober kl 19.30 – 21.30

Møte nr:

5 i styreperiode 2016/17

Sted:

Hos Knut Bjarne

Tilstede:

Knut-Bjarne, Wenche, Bente, Eystein, Katinka.

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Godkjenning av referat fra styremøte 20. september 2016

Ok.

 

SAK 2

Høstdugnad

Status ved de som ledet dugnadene

-   Oppgaver til neste år?

-   Tidspunkt?

-   Forberedelser til dugnad – faste oppgaver:

-   Riktig mengde containere

-   Lage en bedre oversikt over oppgavene og prioritering av disse

-   Høst: 17 – 19, kaffe fra kl 18.30

-   Vår: 17 – 19.30 – mer oppgaver

-   Behov neste år: Mer tynning, følge opp trefellings-planen, store lekeplass, trapper, evt bærbusker/trær

 

Katinka, Bente, Knut Bjarne.

SAK 3

Drenering veier/stier

Trine har inngått avtale med Anleggsservice, og arbeidet vil bli utført før vinteren kommer.

 

Eystein lager en avtale basert på anbudet.

 

Vi inviterer flere beboere i feltet til et eget styremøte om vedlikeholdsarbeid veier/kloakk/vann, både Jordbruen og Johansen, samt Ståle Rorgemoen som satt som leder da de kartla stoppekranene i feltet.

 

 

Trine er styrets ansvarlige for oppgaven.

SAK 4

Økonomi og regnskapet

Regnskapskontoret følger nå opp kvartalsavgifter og purrer på de som ikke har betalt.

Knut Bjarne har hatt møte med leder for kontoret.

Når regnskapsåret er over ønsker vi å motta tallene tidligere – innen 15/1.

Styret har fått reaksjoner på eierskiftegebyret som er forholdsvis høyt i huseierlaget, og dette vil vi diskutere med regnskapsbyrået.

 

 

SAK 5

 

 

Nettsider/informasjon

Generalforsamling – info må ut og oppdateres

Bedre nyhetssaker på nettsiden vår – info til nyansatte, oppsummering høstdugnad og planer for våren.

Regler for facebook-gruppe: Oppføre deg skikkelig – kun info som er hyggelig for alle beboere. Bente lager utkast regler.

Mail og løpesedler til alle beboere om parkering – Bente lager ferdig fredag.

 

 

 

 

SAK 6

Utbedring felles utendørs trapper

Lage oversikt over hva som mangler av reparasjoner, lage plan for hvordan gjennomføre dette på dugnad i 2017.

Ml hus 8 og 7

Liten trapp ml 49 og 48

Ml 14 og 15 – noen løse trinn. Bente ber Elling Rakstad i 14B om å fikse dette før vinteren.

 

 

 

SAK 7

Inngangspartiene til garasjene

Innhente anbud fra tilbydere, legges fram som sak på generalforsamling 2017.

Bente finner fram papirene fra forrige styre, og hvis behov vil vi be om hjelp fra beboere (sende ut epost om dette).

 

 

SAK 8

Møteplan fremover

Mandag 14. november kl 18 – 19.30 – Eystein i 41A

Tirsdag 13. desember kl 19.30 – 21.30 – Bente 6B

Tirsdag 10. januar kl 19.30 – 21.30 – Knut Bjarne 27B

Tirsdag 7. februar kl 19.30 – 21.30 – Wenche?

 

 

SAK 9

 

Eventuelt

Garasjer – Katinka oppdaterer instruksen og vask av garasjene skal inn i oppgavene for lokale garasjeansvarlige. Dette sendes ut til de det gjelder. Vask av garasjene er nå for sent for i år, og må gjennopptas neste år.

Årshjul – utkast diskuteres på neste møte.

Vedtektsendringer – til generalforsamling. Vi utarbeider et nytt forslag.

Pris garasjeportåpner – Katinka må få fakturert dette i år. Katinka skriver en egen epost på dette som vi sender ut til beboerne.